PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO


 
 
Konferencja w Białymstoku: „Fiński model edukacji. Budowanie sieci współpracy”

W imieniu Organizatorów konferencjiFiński model edukacji. Budowanie sieci współpracy” serdecznie zapraszamy do wzięcia w niej udziału. Konferencja odbędzie się 27 października 2017r. (piątek) w Białymstoku na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 1M.

Idea konferencji

Fiński model edukacji jest znany na całym świecie przede wszystkim dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, zarówno z poziomu zarządzania oświatą, jak i metod edukacyjnych.

Według Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (Programme for International Student Assessment) szkoły fińskie wykazują się jednym z najwyższych wskaźników poziomu umiejętności na świecie.

W tym wszystkim warte podkreślenia jest, że w Finlandii w ciągu roku poświęca się na naukę, w porównaniu do innych krajów, relatywnie mało czasu.

Proces nauczania jest bardzo zindywidualizowany, nie ma klasówek czy sprawdzianów, a dzieci podchodzą do pierwszego egzaminu dopiero na koniec edukacji drugiego stopnia.

Pomimo tego, mówi się o fińskim cudzie edukacji. Jak to się stało?

Wszystkie te fakty są na tyle intrygujące, że chcemy przyjrzeć się z bliska fińskiemu modelowi edukacji i zastanowić się, na ile wybrane rozwiązania z tego modelu można zastosować w polskiej szkole.

Temu celowi ma służyć konferencja o zasięgu ogólnopolskim, do udziału w której zaproszeni będą eksperci z zakresu edukacji, przede wszystkim z Finlandii, którzy podzielą się wiedzą i doświadczeniem z polskimi nauczycielami, kadrą zarządzającą szkół i rodzicami.

Szczegóły i zapisy: http://finskaedukacja.pl/


 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS