PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO


 
 
Wykorzystaj granty na badania i innowacje - budżet kurczy się...

Trwa realizacja projektu Granty na badania i innowacje. Tylko w zeszłym tygodniu zostały podpisane 4 umowy o powierzenie grantu, a wykorzystanie dostępnych środków budżetu grantów osiągnęło poziom 20,33%. Jeszcze tylko przez 12 miesięcy będą przyjmowane wnioski o powierzenie grantu. Okazuje się, że aplikowanie o środki europejskie nie musi być skomplikowane — przedsiębiorcy chętnie sięgają po granty. Prosty wniosek o grant oraz szybka procedura jego oceny — zaledwie 10 dni roboczych sprawia, że pomysły naszych podlaskich przedsiębiorców szybko wchodzą w fazę realizacji.

Biuro projektu na bieżąco służy też przedsiębiorcom pomocą merytoryczną zarówno w procesie aplikowania, jak też realizacji już zawartych umów.

Zachęcamy przedsiębiorców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania w formie grantu do bezpośredniego kontaktu z biurem projektu bądź zapoznaniem się z informacjami na stronie internetowej grantynainnowacje.pl.


 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS